MENU
Aula_close Layer 1

Valgfag

Vi samarbejder med de andre skoler i Rudersdal-Nord om valgfag. Det giver mulighed for et større fagudbud og mulighed for at opleve et fællesskab med de øvrige skolers unge.

Valgfagene bliver introduceret i maj-juni, hvor man også ønsker valgfag. Når valgfagene er tildelt, kan man ikke skifte valgfag med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende.

Skift ødelægger dels flowet i faget, men skaber også megen uro blandt de øvrige elever.

Obligatorisk to-årigt valgfag i 7.-8. Klasse:

I 7. Og 8. Klasse skal man have et obligatorisk to-årigt valgfag. Det kan enten være håndværk og design, billedkunst, madkundskab (Kost) eller musik.

Det er ikke alle år, vi udbyder alle fire fag.

Valgfaget afsluttes med en prøve i slutningen af 8. klasse.

Obligatorisk valgfag 9. Klasse:

I 9. Klasse vælger man et valgfag blandt de udbudte fag.

I skoleåret 19/20 har vi udbudt følgende fag:

Litterær Salon, Idræt på Tværs, Filmkundskab, Madkundskab, Naturtro træning og grøn kost, Drama og IT.

Ekstra frivilligt valgfag:

Vi udbyder også frivillige valgfag, som ligger uden for det normale skema. Og som eleverne selv kan vælge om de vil have eller ej.

De vælges samtidigt med de øvrige valgfag og bliver kun oprettet, hvis der er tilmeldte nok.

 

Dokumenter