MENU
Aula_close Layer 1

Sorgplan

FORORD
Denne sorgplan er tænkt som en vejledning for skolens personale, hvis en ulykke eller et dødsfald skulle finde sted. Den er udsprunget af behovet for praktisk og konkret hjælp i en svær situation.

Det vi ved om at miste:
• Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet, at tage hånd om situationen. Der er ikke andre, der gør det.
• Mange voksne kan have svært ved at forholde sig til sorg og død.
I afmagt vælges den eneste løsning, der ikke dur - nemlig at lade som ingenting. Det er det værste, du kan gøre.
• Åbenhed om det skete er, uanset hvor trist og traumatisk det end måtte være, den bedste støtte for barnet.

Sådan støtter vi eleven:
Som medarbejder kan man føle sig utilstrækkelig ved mødet med et barn, som har oplevet et alvorligt tab. Du kan ikke ændre det skete eller erstatte den mistede.
Men som klasselærer/ medarbejder ved Birkerød Skole er du også én af de voksne uden for familien, som barnet sikkert har et nært forhold til. Det er derfor din opgave at være til støtte for barnet i dets sorg ved at være den, som hjælper med at forarbejde sorgen. Grundlaget er fortsat de daglige opgaver og rutiner. Vær opmærksom på barnet og vis, at du er parat til en snak, hvis barnet udtrykker behov.
Det er vigtigt, at du som den voksne tør tage initiativet i forhold til barnet. Som klasselæ-rer/pædagog er du ”isbryderen”, for barnet vil oftest gerne selv tale om det skete.
Et kendt symptom på, at barnet har brug for dig som voksen, er, når du bemærker, at barnet isolerer sig – trækker sig ind i sig selv.
Barnets sorg respekteres, og ud fra dit kendskab til barnet – og efter samråd med hjemmet – vurderes tidsperspektivet og omfanget af eventuelle særlige hensyn, der skal tages.

Dokumenter

Sorgplan

Shape Created with Sketch.