MENU
Aula_close Layer 1

Førskole og Mini Udsigten

Når børnene er indmeldt på Birkerød Skole, starter de i vores Mini Udsigt den 1. maj.

I rapporten ”Den gode overgang” om overgangene fra børnehave til SFO, og SFO til skole, skriver Rudersdal Kommune:

”Det er således meget vigtigt for sammenhængen, at skolerne arbejder med at skabe trygge strukturer, rutiner og faste rammer omkring børnenes dagligdag i SFO, så der kan skabes en naturlig overgang mellem strukturen i børnehaven og i børnehaveklassen og SFO. Dette fordrer en bevidst stillingtagen til læringskulturen, i særdeleshed i SFO, i perioden op til skolestart.” (Den gode overgang, Rudersdal Kommune, 2012)

På Birkerød Skole betyder det, at vi giver børnene mulighed for at lære skolens miljø, fysiske rammer og voksne i Udsigten og SFO’en at kende.

Når børnene starter i Mini Udsigten, stifter de fra den første dag bekendtskab med den dagligdag, der er på Birkerød Skole. De vil med udgangspunkt i en tydelig struktureret hverdag blive introduceret til de rutiner og den kultur, der kendetegner skolen. De vil møde en dagligdag, der lægger sig opad den de møder, når de starter i 0. klasse i Udsigten til august, ligesom de vil stifte bekendtskab med de øvrige børn og voksne i Udsigten.

Tiden i Mini Udsigten skal opleves som en introduktion til skolelivet på Birkerød Skole, hvor der også er et stort fokus på at blive tryg ved at komme og være i skole.

Inden den 1. maj inddeler vi børnene i blå, rød og grøn gruppe. Man starter således i en af de tre grupper.
I ugen inden sommerferien dannes klasserne, så børnene, så vidt muligt, både kommer i klasse med nogen, de kender i forvejen og med nogen, hvor vi vurderer det vil fungerer rigtig godt social og fagligt. 
 

Førskole