MENU
Aula_close Layer 1

Generelt om fase 2

I fase 2 udvikler eleverne sig fra at være børn til at være unge. De afsøger deres egen identitet og plads i fællesskabet.

Vores fokus er fortsat at støtte eleverne i denne udvikling, så de bliver parat til det liv, der kommer efter folkeskolen - både i forhold til at blive selvstændige unge med tillid til egne evner, parathed til at deltage i samfundet og konkret i forhold til valg af ungdomsuddannelse.

Vi arbejder med at øge deres læringskompetencer, deres faglige viden og fagsprog, samt deres forståelse for kultur, samfund, demokrati m.m.

Vi arbejder for dagligt at skabe gode relationer til eleverne og lære dem at skabe gode relationer, kunne samarbejde med andre, der er forskellige fra dem selv og hvordan det kan være en styrke.

Kommunikation og samarbejde med hjemmet:

*Den generelle info - klassens mentorer eller lærere skriver ….xxx

*Om at følge med i elevernes fag:

Du kan følge med i elevernes hverdag ved at gå på Meebook og se, hvad der ligger i fagene.

Det er en god anledning til en snak, der ikke handler om at skulle lave lektier, hvis du beder din datter/søn om at vise dig i Meebook, hvad de arbejder med fortiden i et eller flere fag.

*Hvis der er særlige situationer o. Lign.

*Møder o. Lign:

Forældremøde i august-september

Ad hoc forældremøder med temaer som social pejling, alkohol, afgangsprøver, UU-vejledning m.m.

Skole-hjem-samtaler og læringssamtaler

Vigtige datoer i løbet af året for fase 2

 

Særlige begivenheder og traditioner

Aug

Skolestart

Forældremøder

Sep

 

Okt

Motionsdag for hele skolen

Nov

Karakterer og UPV til 8. Og 9. Årgang

Skole-hjem-samtaler for 6. Til 8.

Læringssamtaler for 9. klasse

Dec

Birkecup for 5.-9. Årgang

Læringssamtaler for 9. klasse

Jan

Elevplan med uddannelsesplan og UPV udgives

Feb

National trivselsundersøgelse

Marts

Nationaltrivselsdag for hele skolen

Nationale test

April

Markedsdag for hele skolen (6. Årgang musical)

Der trækkes fordybelsesområder naturfag, idræt, dansk og evt kulturfag

Udtræksfagene

Læringssamtaler 6. - 8. klasse - elevplaner udgives inden samtalerne

Maj

Læringssamtaler 6. - 8. Klasse - elevplanerne udgives inden samtalerne

Skriftlige prøver 9. Årgang

Karameldag

Juni

Birkecup

Mundtlige prøver for 9. Årgang

Translokation for 9. Årgang

Sidste skoledag - alle

5. Årgang flytter ind i fase 2