Adgang til ForældreIntra, PersonaleIntra og ElevIntra

Som forældre skal du fortsat bruge ForældreIntra, indtil Aula går i luften i uge 43.

Visioner og værdier

Skolens visioner og værdier

Medlemmer

Her kan du se, hvem der sidder i skolebestyrelsen