MENU
Aula_close Layer 1

Værdicharter

Værdicharter

Skolens værdicharter afstemmer holdninger og forventninger blandt skolens primære interessenter - elever, medarbejdere, forældre og ledelse.
Arbejdet med Charteret er med til at skabe en læringsbaseret udviklingskultur som er helt grundlæggende for at kunne få en vision til at gro.

Det betyder, at hver gang vi sætter os nye mål, vurderer vi, hvad det får af betydning for elevernes læring og lærernes praksis og udvikling for alle børn i samarbejde med forældrene. 

Rudersdals kommunens pejlemærke for god læring er yderlige udgangspunkt for arbejdet med en digital vision.