MENU
Aula_close Layer 1

Tandlægen og sundshedstjenesten

Tandpleje for børn og unge

Børn og unge op til 18 år med registreret bopæl i kommunen har gratis tilbud om eftersyn i den kommunale tandpleje, og de går til kontrol og behandling hos den kommunale tandlæge. Når de unge fylder 18 år, vælger de en privat praktiserende tandlæge.

Tandlægen kan kontaktes på tlf. 4611 4170.

Læs mere her

Sundhedstilbud til skolebørn

Alle skolebørn i kommunen bliver jævnligt tilbudt samtaler og undersøgelser hos en skolesundhedsplejerske i løbet af deres skoletid. Kommunens læge bliver også inddraget, hvis der er behov for det. Det sker helt automatisk og er med til at sikre, at dit barn trives og er sundt og raskt gennem sin skoletid.

Læs mere her