MENU
Aula_close Layer 1

UU-vejledning

UU-vejledning på Birkerød Skole.

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

UU-vejleder Jens Peter Koch har kontor ved siden af tandlægerne og træffes på skolen tirsdag og onsdag formiddag og torsdag eftermiddag.

Træffes desuden alle hverdage på mobil 7268 4456 eller via mail: kock@uu-sjaelsoe.dk

Vejledning i 7. - 9. klasse

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som

 • Kollektiv vejledning for alle

 • Gruppevejledning

 • Individuel vejledning

UU-vejlederen indgår i arbejdet med:

 • Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse (5 dage)

 • Uddannelse og Job Erhvervspraktik i 9. klasse

 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse

 • UU-Sjælsøs uddannelsesaften, Uddannelsesmesse, forældrearrangementer

 • Uddannelsesplan og studievalgsportfolio Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat

 • Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

 • Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg

 • Information om vejledningsportaler som fx uddannelsesguiden og uu-sjælsø.dk

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse. Skolen informerer skriftligt om den første parathedsvurderings resultat.

Nærmere herom vil blive oplyst via Aula.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.

Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal

Vilhelm la Cours Vej 9

3460 Birkerød

+45 7268 4450

adm@uu-sjaelsoe.dk