MENU
Aula_close Layer 1

Karakterer

Karakterer og UPV (UPV står for uddannelses-paratheds-vurdering)

Du kan læse om, hvilke krav, der er til upv’en her https://www.uvm.dk/vejledning-og-stoettemuligheder/vejledning/ungdomsuddannelse/uddannelsesparathed/om-vurderingen

På Birkerød Skole oplever vi, at nogle elever kan blive meget nervøse optil karaktergivning og UPV. Derfor er det vigtig, at I som forældre er med til at nuancere, hvad karakterer og UPV skal bruges til og betyder. Herunder kan I læse skolens holdning:

Et her-og-nu-billede af elevens faglige standpunkt 

Både karakterer og UPV indgår som redskaber i elevernes progression og læring. Men begge dele kan fylde meget i elevernes hoveder. Det er klart, at det nemt kan føles som slutvurderinger af dem. Og begge bliver indsendt til Optagelse.dk som grundlag for optagelse på ungdomsuddannelsen efter 9. klasse. 

Men det er vigtigt at holde fast i, at de afspejler et her-og-nu-billede af, hvad de kan. Og skal bruges som en mulighed for at holde øje med, om vi er på rette spor i forhold til elevens muligheder for at få den bedst mulige bagage med fra folkeskolen. 
Derfor ser vi både karakterer og UPV, som redskaber, der gerne skal give anledning til samtaler om den faglige, personlige og sociale udvikling.  

Både UPV og karakterer gives på baggrund af grundige drøftelser med fagkolleger, årgangsteam, uu-vejleder m.m. Og der ligger et stort arbejde bag begge dele. 

Karaktererne 

Karaktererne er lærernes vurdering af, hvor eleven er lige nu i forhold til det stof, der er undervist i, og gives på baggrund af fagligt standpunkt, ikke indsats.  
Vi oplever ind i mellem, at elever tror, karaktererne er noget, elever og lærere skal være enige om, eller at de kan forhandles. Det er selvfølgelig godt, når elever og forældre kan genkende billedet af elevens niveau, men karakteren er et udtryk lærerens vurdering af elevens niveau.  

UPV’en 

UPV’en er på samme måde et udtryk for, hvor eleverne er i deres personlige og sociale udvikling i forhold til at tage medansvar for deres læring, indgå i et lærende fællesskab. Det fokuserer på, hvilken adfærd, der er nødvendig for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.  

Karakterer og UPV gives to gange årligt 

Eleverne i 8. og 9. klasse får standpunktskarakterer to gange årligt i 8. og 9. klasse. De elever, der foreløbigt er vurderet til at være ikke-uddannelses-parat får også en upv-vurdering to gange årligt.