MENU
Aula_close Layer 1

Efter 9. klasse - hvad så?

I løbet af 9. Klasse skal eleverne vælge, hvilken ungdomsuddannelse, de vil søge ind på efter 9. klasse.

Alle unge skal have udfyldt en ansøgning på optagelse.dk inden 1. marts i 9. klasse.

Der er tre hovedspor, eleverne kan vælge mellem: gymnasiale ungdomsuddannelser, HF og erhvervsuddannelser.

I kan læse mere om tilbuddene her: ug.dk

UU-vejlederen og skolen vil stå for den overordnede information samt kollektiv vejledning og aktiviteter som brobygning, uddannelsesmesse og praktik.

Forældre til elever, der er vurderet uddannelsesparate skal selv hjælpe deres unge med det endelige valg og med at få udfyldt en ansøgning til ungdomsuddannelse.

Forældre til elever, der ikke er vurderet parat til den ønskede ungdomsuddannelse, har samme ansvar, men her vil skole og uu-vejleder i samarbejde med forældrene lave en plan for, hvordan den unge kan blive parat eller vejlede om, hvilke andre muligheder der er.