MENU
Aula_close Layer 1

Udsigten

På Birkerød Skole går vores 0. og 1. årgang sammen i Udsigten.

Da børnene går i Udsigten fra Mini-Udsigten starter 1. maj og til 1. klasse slutter, hvor de møder de samme voksne og børn gennem hele forløbet, så skaber det meget kontinuitet og tryghed, samt et rigtig godt kendskab til børnegrupperne og det enkelte barn.


I Udsigten går man i den samme hjemgruppe (klasse) i hele forløbet og i en Udsigtsgruppe (en halv 0. klasse og en halv 1. klasse).

Hvert spor (a-spor: 0.a og 1.a, b-spor: 0.b og 1.b, c-spor: 0.c og 1.c) har tilknyttet en kontaktpædagog, som også er med i SFO om eftermiddagen, og fra mini-Udsigtens start og frem til efterårsferien i 0. klasse, er der en pædagogmedhjælper med i hele skoletiden, samt i SFO, så vi sikrer den bedst mulige overgang fra Mini-Udsigten til 0. klasse.

Forældremøder afholdes fælles i Udsigten og samtaler foregår oftest med deltagelse af både lærere og pædagoger. Det tætte samarbejde mellem lærere og pædagoger gør, at der er en tæt dialog mellem skole-og fritidsdelen, og rent fysisk deler Udsigten og SFO’en lokaler.


I Udsigten er der fælles regler for, hvordan vi er sammen og taler med og til hinanden, og vi har Social tænkning på skemaet hver uge.


I perioder arbejder hjemgrupperne på tværs, i det vi kalder flexuger. I flexugerne arbejdes der f.eks. med et natur-teknik- eller billedkunsttema, noget tværfagligt eller med et af de skemaløse fag. F.eks. trafik. Vi har otte flexuger i løbet af et skoleår.
 

Allerede på 0. årgang begynder børnene på Guided Reading og Guided Writing.

Målet med arbejdet i udsigtenSkema udsigten

 

Udsigten