MENU
Aula_close Layer 1

Generelt om fase 1

På mellemtrinnet sætter vi høje og alderssvarende faglige og sociale krav og forventninger til vores elever. 

Vi ønsker at fremme faglig stolthed, nysgerrig tilgang og tryghed. Eleverne skal opleve værdien af at indgå i faglige og sociale fællesskaber, som understøtter dem i vedholdende tilgang og bibringe dem indsigt og udsyn. 

Derfor arbejder vi bevidst med at skabe et ligeværdigt fællesskab i klasserne, hvor den gensidige påvirkning udvikler samhørighedsbåndet, som er med til at understøtte det sunde læringsmiljø.