MENU
Aula_close Layer 1

Om SFK

Skolefritidsklubben på Birkerød Skole er for 4. - 5. klasse. med åbningstiderne 13.30 - 17.00.
Vi er to pædagoger og to pædagogmedhjælpere.
Vi deler lokaler med skolen og har derfor adgang til klasselokalerne, som bliver brugt til værksteder i SFK-tiden.
De lokaler der ikke bliver brugt til klubbens værksteder, har børnene mulighed for at låne og være i. En eftermiddag om ugen går vi i hjemkundskabs-lokalet, hvor børnene laver mad eller bager sammen med en voksen. 
Derudover har vi adgang til skolens sløjdlokale, hvor børnene bl.a. kan lære at bruge en sav og lave meget andet arbejde i træ.
Om eftermiddagen har vi også adgang til skolens hal, hvor der er fri leg med puder, fodbold, stikbold m.m., men der kan også være planlagte spil eller andre aktiviteter.

Vi bruger naturligvis også legepladsen, hvor der er adgang til cykler, stylter og bolde m.m.

Børnene har altid mulighed for selv at tage nogle ting frem i klubben, så der er altid noget at tage sig til i SFK. Desuden bliver der løbende afholdt forskellige klubturneringer såsom
FIFA -, rundbold-, fodbold- og bordtennisturnering. Nogle af turneringerne bliver også afholdt sammen med de andre skoler i kommunen. Hver anden uge tager vi ned i den lokale svømmehal, med de børn fra 4. og 5. klasserne, som har lyst til det.

I SFK gør vi os meget umage med at lave aktiviteter som fanger flest mulige børn fra alle klassetrinene og skifter aktiviteter med jævne mellemrum.
For at styrke medbestemmelsen i SFK, har vi et klubråd, hvor der er klubrepræsentanter fra hver klasse. Klubrådsmøderne bliver afholdt hver måned.

To gange om måneden er der klubaftner, hvor vi spiser sammen og har en aktivitet. Det kan f.eks. være lagkageløb, dansefest, spilaften eller noget helt fjerde.

SFK

 

SFK

 

SFK

 

SFK

 

SFK

 

SFK