MENU
Aula_close Layer 1

Prøver

Folkeskolen afsluttes med en række obligatoriske prøver, som tilsammen udgør 9. klasseseksamen.

Prøverne består af de skriftlige prøver, som ligger i begyndelsen af maj og de mundtlige prøver, som ligger fra slut maj til ca. 20. juni.

En del af de mundtlige prøver er synopseprøver og flere af dem kan foregå i grupper. Synopseprøverne begynder eleverne at arbejde med fra start april.

Synopseprøver kræver en del selvstændighed, men lærerne har timer til at vejlede eleverne undervejs i processen.

Det er særligt væsentligt, at deadline for aflevering af synopsen overholdes, da det er den afleverede synopse, der giver adgang til selve prøven.

De skriftlige prøver omfatter dansk (skriftlig fremstilling, læsning og retskrivning) og matematik (med og uden hjælpemidler). Dertil kan komme en eller to udtræksfag.

De mundtlige prøver omfatter dansk, naturfag og engelsk. Dertil kan komme en eller to udtræksfag.

Udtræksfag er:

I den humanistiske gruppe er: engelsk (Skriftligt), tysk og fransk (skriftligt eller mundtligt), historie (mundtligt), samfundsfag (mundtligt) og historie (mundtligt).

I den naturvidenskabelige gruppe er: fysik (skriftligt), geografi (skriftligt), biologi (skriftligt), matematik (mundtligt) og idræt (mundtligt og praktisk).

Det er ikke muligt at få fri til praktikker, ferier, træningslejre og lignende i forbindelse med afgangsprøven eller i perioden fra 1. april, hvor prøverne forberedes.
Ved særlige omstændigheder kontaktes afdelingslederen.

Udover de ovennævnte prøver er projektopgaven en del af det obligatoriske prøvekompleks, der udgør 9. Klasseseksamen. Det samme gælder valgfagsprøven i slutningen af 8. klasse.

Læs mere om folkeskolens prøver: https://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever