MENU
Aula_close Layer 1

Når du starter i fase 2

Overgangen fra fase 1 til fase 2 kan opleves som et stort skift for både elever og forældre.

Der er nye lærere, faglokaler i stedet for klasselokaler, større krav til, at man kan arbejde selvstændigt og ansvarligt og eleverne, der har været i de ældste i fase 1, bliver pludselig de yngste.

For at hjælpe elever og forældre i overgangen har vi forskellige tiltag:

  • 5. Klasserne inviteres med til fase 2’s årlige Birkecup-turnering. Den ligger i december og er en fodboldturnering mellem udskolingsklasserne.
  • Fyraftensmøde for 5. Årgangsforældre i juni, hvor de kommende mentorer vil være med. Og afdelingslederen vil fortælle om, hvordan hverdagen er i fase 2.
  • 5. Klasserne flytter op i fase 2 ugen før sommerferien, så de når at have nogle skoledage i de nye omgivelser før ferien. I disse dage, kommer de nye lærere også ned og møder klasserne.

Eleverne er som regel spændte og lidt utrygge ved alt det nye. Men de er ret hurtige til at falde til og lære, hvor de har hvilke fag m.m. Mange elever bliver faktisk glade for at blive stillet nye krav til og er parate til at tage mere ansvar for deres egen skoledag. Langt de fleste elever er parate til skiftet.

Som forældre kan man nogle gange opleve skiftet som mere utrygt end børnene selv.

I vil opleve, at informationsmængden fra skolen falder, der er ikke længere detaljerede ugeplaner og eleverne får gradvist ansvar for at håndtere flere informationer selv. Samtidig er jeres børn på vej ind i en periode, hvor de måske også fortæller mindre hjemme og bliver mere fokuserede på kammerater. Så kan skiftet til fase 2 føles dobbelt voldsomt som forældre.

Under den generelle intro til fase 2 kan I læse om forældresamarbejde og kommunikation i fase 2.