MENU
Aula_close Layer 1

Valg til skolebestyrelsen maj 2020

SKAL VI HAVE MERE SAMARBEJDE MED DET LOKALE ERHVERVSLIV, OG MÅSKE MERE UDESKOLE?

  • Stil op til skolebestyrelsesvalget og få indflydelse på dit barns hverdag         

Hver dag sender vi vores ”guld” i skole. Vi håber og regner med, at de har det godt – at de trives og lære en masse. Som forældre kan du mere end at håbe – du kan være med til at præge hverdagen på skolen. Som skolebestyrelsesmedlem kan du nemlig få indflydelse og mulighed for at gøre en forskel for alle skolens elever og deres skolegang.

Med 3 timer om måneden kan du gøre en forskel
Skolebestyrelsen på Birkerød Skole har 7 forældrerepræsentanter, hvoraf 3 pladser er ledige. Derfor udskriver vi nu valg. Skolen har brug for engagerede forældre, som kan hjælpe med at gøre skolen endnu bedre. Vi forældre er specialister i vores egne børn og har et forældre- og børneperspektiv på, hvordan hverdagen fungerer. Det bruger vi i skolebestyrelsesarbejdet. Vi udarbejder retningslinjer for skolens virke og sparrer med skolens ledelse om bl.a. undervisning, det fysiske ude- og indemiljø, tilrettelæggelse af forældremøder og udvikling af skolens traditioner.

I den kommende tid skal vi særligt fokusere på at udvikle skolens forældresamarbejde og trivselsindsatser og vi skal arbejde med en ny inklusions- og digitaliseringsstrategi. Lige som vi løbende skal forholde os til både elev- og forældreforslag og politiske strategier og forventninger.

Har du fået lyst til at være med til at udvikle Birkerød Skole?
Alle, der har forældremyndighed eller er værge til et barn på skolen, har både ret til at opstille og stemme til skolebestyrelsesvalget. Man kan vælges for to eller fire år.

Kom til valgmøde hjemme fra sofaen
Sæt kryds i kalenderen d. 14. maj, hvis du er blevet nysgerrig og overvejer at stille op. Ved valgmødet vil den nuværende bestyrelse fortælle mere om skolebestyrelsens arbejde, og hvordan valgprocessen kommer til at foregå.

Valgmødet finder sted torsdag d. 14. maj 2020 kl. 17.00 – 18.30. Alle tilmeldte får tilsendt et link til mødet.

Tilmelding til valgmødet skal sendes til skoleleder Heidi Jacobsen hjo@rudersdal.dk. Skriv Valgmøde i emnefelt.

Hvis du ikke kan deltage i valgmødet eller allerede nu ved, at du vil stille op
Kan du ikke deltage i valgmødet, er det ikke en hindring for at stille op. Du skal blot melde dit kandidatur til Heidi Jacobsen hjo@rudersdal.dk senest d. 25. maj 2020 kl. 12.00.

Du er velkommen til at kontakte skolebestyrelsens formand Jakob på jakoblage@hotmail.com eller 23811942 eller forældrerepræsentant Sara på saranissen@privat.dk 30272682, hvis du vil vende spørgsmål direkte.

Vi håber, at mange har lyst til at stille op og til at deltage i valgmødet.

Med venlige hilsner Valgbestyrelsen

Jakob Lage Hansen (skolebestyrelsesformand)

Sara Nissen (forældrevalgt medlem)

Heidi Jacobsen (Skoleleder)

Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter

Kim Martin Segelcke (årgangsrepræsentant for 0-1.),
Sara Nissen (årgangsrepræsentant for 2. og 5. klasse),
Trine Klitgaard bro (årgangsrepræsentant for 7. klasse),
Betina Rye Jensen (årgangsrepræsentant for 8. klasse)
Jakob Lage Hansen (årgangsrepræsentant for 3. og 9. klasse)

Tidsplan over skolebestyrelsesvalget
Skolebestyrelsesvalget vil følge denne tidsplan:

14. maj kl. 17.00-18.30

Valgmøde, afholdes virtuelt med mindre de nuværende forsamlingsregler ændres.

 

25. maj kl. 12.00

Frist for kandidatopstilling

 

28. maj kl. 17.00-18.30

 

Afklarende møde, hvor det besluttes om valget afgøres som fredsvalg eller et afstemningsvalg

22. juni kl. 17.00-18.30

Konstituerende møde for den nye skolebestyrelse

1. august

Den nye skolebestyrelse tiltræder

Ved afholdes af afstemningsvalg træder følgende tidsplan i kraft

8. juni

Annoncering af afstemningsvalg samt valgprocedurer

18 juni kl. 12.00

Afstemningsvalget slutter og resultatet offentliggøres herefter på Aula