MENU
Aula_close Layer 1

Om SFO

Birkerød skoles SFO er et fritidstilbud for skolens børn i 0.- 3. klasse.

Alle børn har ret til at deltage i inkluderende fællesskaber, og den pædagogiske praksis i skolens SFO tager afsæt i skolens værdicharter og synlig læring.
Pædagoger og pædagogmedhjælpere er en del af indskolingen og undervisningen, og der er tilknyttet en kontaktpædagog til hver klasse, som også deltager i skole/hjem samtalerne.
På den måde skabes der et bredt samarbejde og kendskab til den enkelte elev.

Efter endt skoledag, krydses alle børn ind i SFO´en, og får information om dagens aktiviteter. De børn der ønsker at spise deres eftermiddagsmad kan gøre dette, inden alle børn har fast udetid sammen med de voksne til kl.14 - uanset vejret.

I SFO´en arbejder vi med aktiviteter ud fra temaer i Den fælles udvikling til livet. Dette betyder, at der løbende sættes fokus på værksteder og aktiviteter, der understøtter det enkelte barn, såvel som fælleskabet på tværs af klasser og årgange.
Der er fokus på børnenes medindflydelse, hvor balancen mellem børnenes selvvalg, den frie leg og pædagogiske overvejelser, danner grundlag for de aktiviteter der foregår i SFO´en.
I hverdagen planlægges der aktiviteter med fokus på bl.a. krop og bevægelse, kulturelle udtryksformer, natur og udeliv.

Birkerød Skole er en Apple Distinguished School, hvilket betyder at iPads er en integreret del af undervisningen på skolen. SFO´en søger også at understøtte børnenes udvikling og læring indenfor digitalisering, gennem pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.
 

SFOSFO

 

SFO

 

SFOSFO