MENU
Aula_close Layer 1

Læseskub

Rudersdal Kommune prioriterer meget højt, at samtlige elever lærer at læse og stave. Derfor er der stor fokus på, at lærerne i indskolingen er veluddannede, så de kan tilrettelægge en alsidig læsestart, der tilgodeser det enkelte barn.  

Der er læsevejledere på samtlige skoler, der bl.a. støtter lærernes planlægning af læse- og staveundervisningen og inspirerer til nye læsetiltag på skolen.

Hvert år foretages der kommunale læsetest i 1., 2., 3. og 6. klassetrin for at følge børnenes læseudvikling.   Som hjælp til de usikre læsere har kommunen indført Læseskub, der er intensiv læse- og staveundervisning. Det er en forskningsbaseret undervisningsmetode fra New Zealand. 
Læsetræningen tilbydes de svageste læsere på 1. årgang - fra kort tid efter sommerferien og 12 - 20 uger frem.
Hvis ens barn bliver udvalgt til at modtage tilbuddet om Læseskub, vil man naturligvis blive informeret om det og tillige blive inviteret til et forældremøde, hvor man hører mere om tilbuddet og bliver instrueret i, hvordan man skal læse lektier med sit barn i læsetræningsperioden.